Umów się
na półgodzinną, bezpłatną konsultację

Tematyka konsultacji
Polityka prywatności

Kula ziemska

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacja dot. Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest StudioJP Jacek Plewa, zwany dalej Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: biuro@studiojp.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 535 888 082.
 2. Twoje dane osobowe mogą być zbierane poprzez formularz kontaktowy na stronie studiojp.pl lub w inny sposób, dopuszczony prawem.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla niżej wymienionych celów:
  1. realizacja działań niezbędnych do obsługi Twoich zapytań i żądań (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  2. podpisania umowy i jej realizacji (art.6 ust.1 lit. b RODO),
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO ),
  4. realizacji działań w zakresie marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług własnych Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), z uwzględnieniem przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  5. realizacji komunikacji handlowej i marketingowej, z uwzględnieniem przepisów Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO ),
  6. prowadzenia badań w zakresie jakości obsługi, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest pozyskanie wiedzy o poziomie zadowolenia klientów (art.6 ust.1 lit. f RODO),
  7. badań analitycznych i statystycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, adres, telefon, email, NIP. Możliwe jest rozszerzenie tego zbioru z uwagi na specyfikę umów.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości świadczenia usługi, przygotowania oferty, realizacji umowy.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, tj. w zależności od podstawy prawnej przetwarzania:
  1. przez okres realizacji umowy (okres ten może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń} oraz związany z tym obowiązek prawny Administratora, wynikający z odrębnych przepisów (np. prawo podatkowe, prawo pracy),
  2. do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgodny na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z realizacją umowy: uprawnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom, firmom transportowym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym obsługę finansowo-księgową itp.
 8. Do celów marketingowych Twoje dane będą przekazywane i przetwarzane przez następujące podmioty zewnętrzne:
  1. Serwis hostingowy zenbox.pl, na którym zainstalowana jest niniejsza strona internetowa i przechowywane są Twoje dane osobowe, wpisane w dowolnym z formularzy na stronie internetowej studiojp.pl. Polityka prywatności serwisu zenbox.pl: https://zenbox.pl/files/polityka_prywatnosci_zenbox_pl.pdf .
  2. Serwis mailingowy mailerlite.com, do którego przesyłane są Twoje dane w celu ich profilowania i przetwarzania na potrzeby wysyłki materiałów marketingowych i handlowych w zakresie wyrażonych przez Ciebie zgód. Polityka prywatności serwisu mailerlite.com: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy .
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych poza serwisami, opisanymi powyżej.
 10. Twoje dane mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. Prawa przysługujące podmiotowi danych  z uwagi na przetwarzanie  danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Z pozostałych praw możesz skorzystać, gdy:
  1. ważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne – prawo żądania sprostowania danych,
  2. Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku – prawo żądania usunięcia danych,
  3. zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych), Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu) – prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą lub przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny – prawo żądania przeniesienia danych.
 4. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

3. Informacja o plikach cookies.

Polityka plików cookie znajduje się tutaj: Polityka cookies

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Poniższa polityka cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl).