Umów się
na półgodzinną, bezpłatną konsultację

Tematyka konsultacji
Polityka prywatności

Kula ziemska

Alchemiq

Projekt: Alchemiq

Rodzaj projektu: Strona internetowa Wordpress

Projekt graficzny: Serio Studio

Strona internetowa firmy, tworzącej zaawansowane projekty graficzne – filmy promocyjne, animacje 2D oraz animacje 3D.

Strona ma za zadanie promować dorobek i możliwości firmy poprzez prezentację projektów. Stąd duży nacisk w projekcie został położony na stronę wizualną – odpowiedni dobór kolorów, rozkład elementów oraz atrakcyjne animacje.

Rozbudowany mechanizm tworzenia portfolio pozwala umieszczać fragmenty filmów i zdjęcia, obrazujące projekt. Portfolio podzielone zostało na kategorie, wg których można przeglądać interesujące odbiorcę rodzaje projektów.